• Konsultacje i doradztwo

DORADZTWO W ZAKRESIE:

  • Zakupu lub rozbudowy serwerów
  • Zakupu lub rozbudowy macierzy dyskowych
  • Zakupu lub rozbudowy napędów oraz bibliotek taśmowych
  • Zakupu lub rozbudowy urządzeń sieciowych
  • Zakupu urządzeń do automatycznej identyfikacji
  • Tuningu i konfiguracji baz danych Oracle
  • Oprogramowania VMWARE
  • Oprogramowania Tivoli Storage Manager