• Usługi związane z oprogramowaniem

WINDOWS

 • Sprzedaż licencji serwerowych oraz CAL
 • Instalacja systemu Microsoft Windows
 • Instalacja usługi serwera wydruku
 • Instalacja usługi Windows Server Upadate Services
 • Instalacja usługi Terminal Services
 • Instalacja ifrastruktury Terminal Services Session Broker
 • Instalacja usługi Windows Server Failover Clustering

LINUX

 • Sprzedaż licencji serwerowych oraz rozszerzeń
 • Instalacja systemu Linux
 • Instalacja usługi serwera plików Samba
 • Instalacja usługi serwera FTP
 • Tuning systemu Linux dla rozwiązań bazodanowych
 • Tworzenie klastrów High Availibility

ORACLE

 • Instalacja systemu bazy danych Oracle
 • Update środowiska Oracle wraz z ugradem baz danych
 • Konfiguracja backupu baz danych Oracle RMAN lub inny
 • Audyt środowiska bazodanowego
 • Migracje bazy danych na nowe środowiska (zimna kopia, ciepła kopia, export/import)

VMWARE

 • Sprzedaz licencji oraz wsparcia
 • Instalacja systemu VSPHERE
 • Instalacja serwera VCENTER
 • Konfiguracja klastrów HA DRS

IBM TIVOLI STORAGE MANAGER

 • Sprzedaż licencji oraz wsparcia
 • Instalacja systemu IBM TSM
 • Konfiguracja polityki backupu