• Usługi QuantumCare

Pakiety QuantumCare

  • Ochrona proaktywna oraz reaktywna sprzętu, systemów, baz danych
  • Monitoring sprzętu, systemów, baz danych
  • Przygotowanie oraz testowanie polityki Disaster Recovery