• Szkolenia i warszaty

Serwery

 • Warsztaty z zakresu przygotowania oraz instalacji serwerów IBM - serwery klienta
 • Warsztaty z zakresu konfiguracji oraz administracji zasilaczami awaryjnymi

Macierz

 • Warsztaty z zakresu konfiguracji oraz administracji macierzy dyskowych

Urządzenia oraz biblioteki taśmowe

 • Warsztaty z zakresu konfiguracji oraz administracji urządzeń oraz bibliotek taśmowych

Zasilacze awaryjne

 • Warsztaty z zakresu konfiguracji oraz administracji zasilaczy awaryjnych

Oracle

 • Warszaty z zakresu konfiguracji oraz administracji baz danych Oracle
 • Warsztaty z zakresu instalacji, konfiguracji oraz administracji zabezpieczenia Oracle Manual Standby
 • Warsztaty z zakresu konfiguracji oraz administracji kopiami zapasowymi bazy danych
 • Warsztaty Disaster Recovery dla baz danych Oracle

Windows

 • Warsztaty z zakresu konfiguracji oraz administracji Windows Server Failover Clustering

Linux

 • Warsztaty z zakresu konfiguracji oraz administracji Suse Linux High Availability Extension