• Kontrakty serwisowe Zebra CARE

Kod producenta: ZEBRA CARE

Ochrona Twojej inwestycji

Twoja firma zainwestowała w urządzenia marki Zebra, ponieważ potrzebuje wiodących na rynku drukarek oferujących doskonałą wydajność, niezawodność i atrakcyjną cenę. Aby zapewnić użytkownikom maksymalne korzyści z posiadanych drukarek Zebra®, przygotowaliśmy usługi ZebraCare obejmujące rozwiązania, które pomogą Twojej firmie utrzymać konkurencyjność na rynku.

Wszystkie usługi ZebraCare obejmują robociznę, części zamienne i konserwację zapobiegawczą (oraz w określonych przypadkach głowice drukujące i transport) wymagane do przywrócenia pełnej funkcjonalności drukarki.

Zapewniając swoim drukarkom ochronę w postaci usług ZebraCare, zyskujesz pewność, że nasi specjaliści szybko naprawią i zwrócą Ci drukarkę w stanie gotowym do pracy! Wybierz usługi ZebraCare odpowiednie do Twoich potrzeb: Depot Service (naprawa w punkcie serwisowym), On-Site Service (naprawa u klienta) lub Fixed Price Repair (naprawa za stałą cenę).

Usługi ZebraCare zapewniają

  • Maksymalną bezawaryjność urządzeń i wydajność
  • Szybkie naprawy sprzętu wykonywane przez specjalistów w zakresie drukarek Zebra
  • Łatwiejsze zarządzanie ryzykiem
  • Eliminację konieczności przechowywania zapasu części
  • Możliwość ustalenia z góry rocznych kosztów operacyjnych
  • Zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych nagłych awarii

ZebraCare Depot Service (naprawa w punkcie serwisowym

ZebraCare Depot Service to umowa serwisowa, w ramach której klient zwraca zepsute produkty do firmy Zebra. Umowa ZebraCare Depot Service jest dostępna w dwóch wersjach: standardowa i kompleksowa (Comprehensive). Umowa standardowa (Standard Service) obejmuje wszystkie części i robociznę w odniesieniu do wszystkich napraw z wyjątkiem drukarek, które osiągnęły koniec swojego cyklu życia i ich stan uniemożliwia ekonomiczną naprawę. Oprócz napraw objętych umową standardową, umowa kompleksowa (Comprehensive Service) obejmuje głowice i wymianę głowic. Ta usługa umożliwia ustalenie z góry rocznego kosztu utrzymania sprawności drukarek i eliminację wszelkich dodatkowych lub ukrytych kosztów.

Zwykle naprawiamy drukarki w ciągu 5 dni roboczych, przy czym dniem pierwszym jest dzień otrzymania urządzenia przez firmę Zebra. Zebra pokrywa koszty wysyłki zwrotnej. Dostępna jest dodatkowa opcja Odbioru od klienta, w ramach której Zebra zapewnia odbiór zepsutej drukarki od użytkownika następnego dnia roboczego. Inną dostępną opcją jest Wykonanie usługi w ciągu 4 dni. W tym czasie drukarka zostaje naprawiona lub zastąpiona równoważnym modelem. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku umów obejmujących co najmniej 100 drukarek.

ZebraCare On-Site Service (naprawa u klienta)

ZebraCare On-Site Service to umowa serwisowa zapewniająca serwis drukarek Zebra w siedzibie klienta. W ramach tej usługi technik wyszkolony przez firmę Zebra przybywa do siedziby klienta następnego dnia roboczego, a klient ma gwarancję otrzymania w pełni funkcjonującej drukarki w ciągu 4 dni – drukarka zostanie naprawiona lub zastąpiona równoważnym modelem w formie pożyczki lub stałej zamiany. W przypadku każdego zgłoszenia wykonywane są zapobiegawcze zabiegi konserwacyjne. Umowy ZebraCare On-Site Service obejmują wszystkie części i robociznę w odniesieniu do wszystkich napraw, w tym wymianę głowic drukujących, z wyjątkiem drukarek, które osiągnęły koniec swojego cyklu życia i ich stan uniemożliwia ekonomiczną naprawę.

ZebraCare Fixed Price Repair (naprawa za stałą cenę)

ZebraCare Fixed Price Repair jest oferowaną za zryczałtowaną opłatę usługą naprawy zepsutych drukarek nie objętych gwarancją ani umową serwisową. Ta usługa dostępna jest za jedną stałą cenę na drukarkę i obejmuje części (z wyjątkiem baterii), robociznę i konserwację zapobiegawczą wymagane do przywrócenia pełnej funkcjonalności drukarki. Zakres usługi można rozszerzyć, wykupując dodatkową opcję obejmującą wymianę głowic drukujących i rekonfigurację drukarki.

Opcje dostępne do umów On-Site Service i Depot Service

UMOWA KOMPLEKSOWA (COMPREHENSIVE)
Opcja ta obejmuje naprawę głowicy drukującej. Umowa kompleksowa ZebraCare oferowana jest w najbardziej atrakcyjnej cenie klientom używającym wyłącznie materiałów eksploatacyjnych Zebra. Aby zamówić umowę kompleksową, należy uzyskać ofertę cenową w dziale sprzedaży materiałów eksploatacyjnych Zebra i podać numer oferty cenowej oraz przewidywany poziom zakupów na formularzu zlecenia usługi ZebraCare.

RAPORTY DOTYCZĄCE NAPRAW
W przypadku dużej liczby zainstalowanych drukarek dostępna jest opcja raportowania, w ramach której Zebra dostarcza klientowi miesięczne raporty dotyczące napraw i funkcjonowania drukarek. Raporty te pomagają klientowi w kontroli aktywów, analizując poziom zwrotów i zachowanie użytkowników. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku umów obejmujących co najmniej 100 drukarek.

Procedura serwisowa firmy Zebra

Jeśli w jednej z drukarek Zebra wystąpi problem, np. z powodu wadliwego działania urządzenia lub nieumyślnego uszkodzenia przez użytkownika, wystarczy zatelefonować do dostawcy produktów Zebra i podać numer umowy ZebraCare oraz numer seryjny zepsutej drukarki. Jeśli drukarki nie są objęte umowami ZebraCare, należy zamówić naprawę za stałą cenę (Fixed Price Repair). Dostawca produktów Zebra wyda klientowi numer autoryzacji zwrotu (Return Materials Authorisation – RMA), co rozpoczyna proces serwisowy, którego celem jest przywrócenie pełnej funkcjonalności drukarki. W przypadku umów On-Site Service technik wyszkolony przez firmę Zebra przybywa do siedziby klienta następnego dnia roboczego. Umowy Depot Service oraz Fixed Price Repair wymagają odesłania drukarki przez klienta do Zebra Europe. W przypadku umów Depot Service z opcją odbioru od klienta należy zapakować zepsutą drukarkę i oznaczyć opakowanie numerem RMA, a Zebra załatwi odbiór drukarki przez kuriera.

Usługi ZebraCare Ci nie wystarczają?

Jeśli wymagania serwisowe Twojej firmy wykraczają poza rozwiązania dostępne w ramach usług ZebraCare, możesz skorzystać z alternatywnych usług oferowanych przez sieć partnerów technicznych Zebry. Zebra Authorized Service Provider™ (ZASP™) Światowa sieć resellerów firmy Zebra i autoryzowanych dostawców usług ZASP z najwyższym zaangażowaniem świadczy wysokiej jakości usługi i wsparcie dla wszystkich produktów Zebry. Każdy partner ZASP posiada autoryzację i certyfikat firmy Zebra upoważniający go do wykonywania napraw w siedzibie klienta, a także świadczenia usług instalacji, realizacji umów konserwacyjnych, napraw w serwisie oraz zapewniania pomocy technicznej. Na stronie www.zebra.com można znaleźć lokalnego dostawcę usług ZASP.

Dokumenty do pobrania


Szczegółowe informacje dotyczące pakietów ZebraCare